Baner

Komunikaty

NSZZ ,,Solidarność” domaga się podwyżek !!!

W dniu 13 maja 2010 roku NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń  wystąpił z pismem do Prezesa Koksowni Pana Edwarda Szlęka, domagając się wprowadzenia ogólnozakładowych podwyżek płacy zasadniczej i uruchomienia premii. Treść pisma poniżej.

Prezes Zarządu
Koksowni Przyjaźń Spółka z o.o.
w Dąbrowie Górniczej
Pan Edward Szlęk

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej zwraca się do Pana Prezesa o   podjęcie rozmów w sprawie  ustalenia polityki płacowej  na 2010 rok z uwzględnieniem następujących elementów płacowych:

– terminu i wysokości wprowadzenia podwyżki płacy zasadniczej

– uruchomienia premii miesięcznej i kwartalnej

Przypominamy Panu Prezesowi, że w roku 2009 z powodu ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego doszło do znacznej obniżki wynagrodzeń pracowników Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. i  Spółek zależnych.

Uważamy, że  dzisiaj kiedy produkcja w naszym zakładzie jest  wysoka, a wynik finansowy bardzo dobry, należy zacząć godziwie wynagradzać wszystkich pracowników za ich ciężką pracę.

Informujemy, że  w razie braku pozytywnych decyzji dotyczących naszych postulatów płacowych , NSZZ ,,Solidarność”  użyje wszelkich możliwych prawnych środków  w celu wyegzekwowania  realizacji powyższych żądań, do strajku włącznie.

Z poważaniem,
Przewodniczący MOZ NSZZ ,,Solidarność”
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.
Zenon Fiuk

18.04.2010 – Polska pożegnała Marie i Lecha Kaczyńskich.

Polska pożegnała parę prezydencką, która wraz z 94 osobami poniosła śmierć w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem.
W niedzielę 18 kwietnia, po wielogodzinnej ceremonii pogrzebowej z udziałem licznych delegacji zagranicznych, trumny Lecha i Marii Kaczyńskich przeniesione zostały na miejsce ostatniego spoczynku w krypcie pod wawelską Wieżą Srebrnych Dzwonów.
W niedzielę od wczesnego rana na ulicach stolicy gromadziły się tłumy, pragnący pożegnać parę prezydencką. Trasa konduktu ułożona została tak, by przejechał on obok ważnych dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego miejsc. Było to symboliczne pożegnanie z Warszawą.
Orszak przejechał obok warszawskiego Ratusza i w którym w latach 2002-2005 Lech Kaczyński pełnił urząd prezydenta Warszawy. Następnie kondukt skierował się do Muzeum Powstania Warszawskiego, którego inicjatorem był prezydent.
Licznie zgromadzeni na trasie żegnali parę prezydencją aż do granic lotniska Okęcie
Po godzinie 9 -tej samolot z trumnami wylądował na krakowskim lotnisku Balice, skąd ulicami Krakowa kondukt dotarł do Kościoła Mariackiego.W Bazylice Mariackiej trumny zostały umieszczone na katafalkach przed głównym ołtarzem Wita Stwosza, przy nich stanęła warta honorowa. Kościół został udekorowany flagami narodowymi i kwiatami. O godz. 14.00 rozpoczęła się uroczysta msza św. z udziałem oficjalnych delegacji.
– Lech Kaczyński jak nikt dochował wierności wartościom Solidarności; z dumą będziemy o nim mówić „człowiek Solidarności” – powiedział szef NSZZ „Solidarność” Janusz Śniadek. Dodał, że prezydent przypomniał, co to znaczy być Polakiem, a przykład jego życia i dramatyczna śmierć na nowo rozpaliły w sercach Polaków ducha Solidarności. -Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i ojczyźnie podnieśliśmy głowy. Zróbmy wszystko, aby rozpalony w sercach i umysłach płomień nie wygasł – mówił Śniadek.
W czasie uroczystości w świątyni było około 700 gości, w tym delegacje zagraniczne. Dla innych gości władze Krakowa przygotowały na Rynku Głównym przed kościołem ok. 5 tys. miejsc siedzących.
Wśród zapowiedzianych zagranicznych gości w uroczystościach uczestniczyli m.in.: prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, prezydent Niemiec Horst Koehler, prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz, prezydent Czech Vaclav Klaus, prezydent Łotwy Valdis Zatlers.
W uroczystościach pogrzebowychwzięło udział delegacje z 18 państw. Do Bazyliki przybył także szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.
Po ponad 2 godzinnej mszy pogrzebowej z Bazyliki Mariackiej na Wawel Parę Prezydencką odprowadził kondukt żałobny, w którym szło kilkaset osób. Gdy mijał usytuowany u stóp Wawelu Krzyż Katyński, zabrzmiał Dzwon Zygmunta. Trumny przewożono na lawetach armatnich niemal do samego Wawelu, w ostatniej części trasy żołnierze nieśli je na ramionach.
Po nabożeństwie trumny z ciałami prezydenta i prezydentowej umieszczono w prezbiterium przed ołtarzem koronacyjnym królów polskich. Tam zostało odprawione nabożeństwo – tzw. ostatnia stacja.
W tej części uroczystości uczestniczyli, oprócz rodziny, także przedstawiciele władz polskich oraz delegacje zagraniczne. Obecny był m.in. prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili, który przybył do Krakowa spóźniony i nie uczestniczył w mszy pogrzebowej w Bazylice Mariackiej.
Następnie obu małżonków zniesiono do Krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, w której spoczywa marszałek Józef Piłsudski. W tej części uroczystości uczestniczyła najbliższa rodzina i przyjaciele zmarłych.
Ostatniemu momentowi uroczystości pogrzebowych towarzyszył salut narodowy – 21 salw artyleryjskich oddanych w hołdzie parze prezydenckiej.
KONDOLENCJE I PEŁNA LISTA OFIAR

NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń w Krajowej Sekcji Górnictwa  Węgla Kamiennego

W dniu 24 lutego 2010 roku  XXX Międzyzakładowe Zebranie Delegatów  NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej  podjęło uchwałę o wstąpieniu naszej organizacji związkowej do Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego.

UHWAŁA NR XXX/1/10

z dnia 24 lutego 2010 r.

Międzyzakładowego Zebrania Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

Na podstawie § 38 ust. 1 w związku z §28 ust.1 i § 34 ust. 2 pkt 1 Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność” oraz § 1 ust.3 uchwały Nr 4 XIX Krajowego Zjazdu Delegatów z dni 13-14 października 2005 r. ws. Zasad tworzenia i rejestracji branżowych jednostek organizacyjnych Związku, XXX Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, uchwala co następuje:

 1. Postanawia się o wstąpieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej do Sekcji Krajowej Weigla Kamiennego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W dniu 25 lutego 2010 roku dostarczyliśmy do Zarządu Regionu Śląsko- Dąbrowskiego do Sekretariatu Sekcji  komplet dokumentów w sprawie naszego przystąpienia do Sekcji i na początku marca 2010 r. ( takie są zapewnienia Przewodniczącego Sekcji Dominika Kolorza) Rada Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego  podejmie uchwałę o przyjęciu nas do Sekcji.

NSZZ ,,Solidarność” grozi sporem zbiorowym !!!

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej w związku z brakiem  odpowiedzi na nasze pismo z dnia 24 listopada 2009 roku L.dz. 227/2009, działając na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz. U. Nr 55, poz.236 z późn. zm.) zgłasza żądanie natychmiastowego  odstąpienia  od działań mających na celu wdrożenie w Koksowni Przyjaźń mechanizmów  outsourcingu.

Uważamy takie działania Zarządu Koksowni Przyjaźń za desperackie dążenie do obniżenia kosztów stałych Spółki realizowane kosztem jej pracowników.

Zdaniem NSZZ ,,Solidarność” outsourcing nie wpływa znacząco na obniżenie kosztów finansowych Spółki, natomiast jest źródłem niezadowolenia społecznego i niczym nieuzasadnionego różnicowania poszczególnych grup zawodowych, co w konsekwencji  może doprowadzić do niekontrolowanych  protestów pracowniczych.

W razie braku porozumienia dotyczącego przedstawionego  żądania NSZZ „Solidarność” Koksowni Przyjaźń podejmie działania protestacyjne w formie oflagowania zakładu, pikiet, prowadzenia akcji medialnej itp. włącznie do ogłoszenia strajku.

Przewodniczący MOZ NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjażń Sp. z o.o.          Zenon Fiuk

!!! Solidarność mówi stanowczo “NIE” przeciwko wdrożeniu outsourcingu !!!

W związku z uzyskaniem przez Komisję Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej informacji o wszczęciu przez Zarząd Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. procedury wdrożenia w Spółce mechanizmów outsourcingu, w rezultacie którego obniżeniu miałoby ulec zatrudnienie pracowników z grupy szeroko pojętej sfery nieprodukcyjnej (zarówno zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, jak i nierobotniczych), stanowczo protestujemy przeciwko takim działaniom.

Uważamy takie działania za desperackie dążenie do obniżania kosztów stałych Spółki realizowane kosztem jej pracowników, związanych z nią nierzadko ponad dwudziestoletnimi stażami pracy. Sytuacja ekonomiczna Spółki, chociaż wcale nie „różowa”, nie uzasadnia – naszym zdaniem – uruchomienia procesów outsource’owania jakichkolwiek segmentów i gałęzie działalności Spółki.

Ponieważ tego rodzaju działalność wiąże się z redukcją załogi, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej nieodmiennie stoi na stanowisku sprzeciwu wobec takich procesów.

Rozumiemy, że pracodawca dzięki outsourcingowi płaci niższe składki i nie musi prowadzić pełnej dokumentacji kadrowo – finansowej zatrudnionych przez firmę zewnętrzną pracowników. Jednakże takie obniżenie kosztów odbywa się zawsze kosztem pracownika zatrudnionego przez firmę świadczącą usługi outsourcingowe, który po prostu zarabia mniej niż byłby zatrudniony w firmie macierzystej.

Z uwagi na powyższe okoliczności, nawet przekazanie w ramach outsourcingu procesów niezbędnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym powstałym na bazie majątku i części pracowników Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. nie znajduje i nigdy nie uzyska akceptacji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Doświadczenia tak zwanej restrukturyzacji wewnętrznej Zakładów Koksowniczych „Przyjaźń” w sposób jasny i dobitny pokazują, że outsourcing nie wpływa w sposób znaczący na koszty funkcjonowania tak dużej spółki jak Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., natomiast jest źródłem niezadowolenia społecznego i niczym nieuzasadnionego różnicowania poszczególnych grup pracowniczych, funkcjonujących do tej pory jako zwarty i skutecznie realizujący swoje zadania kolektyw pracowniczy.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o. o. zwraca się do Zarządu o odstąpienie od realizacji w / w pomysłu.

Przewodniczący MOZ NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjażń Sp. z o.o.          Zenon Fiuk

NIE MA ZGODY NA LIKWIDACJĘ PRZEWOZÓW PRACOWNICZYCH !!!

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej zwraca się do Pana Prezesa o natychmiastowe  wycofanie się z decyzji w sprawie  wprowadzenia z dniem 1 grudnia 2009 r.    zmian dotyczących funkcjonowania w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. przewozów pracowniczych.

NSZZ ,,Solidarność” przypomina Panu Prezesowi, że porozumienie podpisane w dniu 7 sierpnia 2009 roku przez związki zawodowe   w sprawie reorganizacji przewozów pracowniczych, zakładające między innymi  podniesienie   cen niektórych biletów, nie miało na celu likwidacji linii przewozowych, na co związki zawodowe nie wyraziły zgody, tylko miało spowodować utrzymanie zagrożonych linii.

Podważamy  również wiarygodność i rzetelność przedstawianych  danych o liczbie wykupionych biletów na poszczególne linie przewozowe. Przedstawiane dane w ogóle nie uwzględniają pracowników, którzy odeszli z Koksowni i Spółek na emeryturę, rentę, czy na dobrowolne, jednorazowe odprawy finansowe.

NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. oczekuje od Zarządu Koksowni Przyjaźń szybkiego wznowienia rozmów i negocjacji ze związkami zawodowymi w sprawie zasad dalszego funkcjonowania przewozów pracowniczych.

Przewodniczący MOZ NSZZ ,,Solidarność”   Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.                Zenon Fiuk

Szukaj

Kalendarz

Maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Gallery

demonstracja_wroclaw_17-09-2011_r_166_large

Odwiedziny

 • 8360Ten wpis:
 • 283526Gości razem:
 • 3Gości dzisiaj:
 • 34Gości wczoraj:
 • 0Goście obecnie online:
 • nie_damy_sie_zakneblowac
 • grosik
 • prawo_pracy
 • koksownia_przyjazn
 • boks
 • fds
 • Region Śląsko-Dąbrowski
(c) 2009 - 2011 MOZ NSZZ Solidarność Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Administracja i aktualizacja: Jacek Imbor