XXXIV Pielgrzymka Ludzi Pracy

22 Wrz 2016

     Znalezione obrazy dla zapytania 34 pielgrzymka ludzi pracy jasna góra          17 września 2016 odbyła się 34. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy. Jak co roku, aby pomodlić się w intencji Ojczyzny i ludzi pracy, w pielgrzymkę na Jasną Górę udali się przedstawiciele NSSZ Solidarność JSW KOKS.

Do uczestników pielgrzymki list napisał prezydent RP Andrzej Duda: „Polacy słyną ze swej pracowitości i umiłowania wolności, te dwa dążenia idą ze sobą w parze i nawzajem się wzmacniają”.

Głównym punktem 34. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę w niedzielę, 18 września jest uroczysta Suma na Szczycie. Przewodniczy jej abp Józef Kupny, metropolita wrocławski i Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy. W Eucharystii brało udział ok. 25 tys. osób z zakładów pracy z całej Polski.

Przed uroczystą Mszą św. do zebranych zwrócił się przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

 „Wrzesień 1983 roku to bardzo trudny okres i czas dla ‘Solidarności’. Delegalizacja Związku Zawodowego, represje, szykany działaczy ‘Solidarności’, zejście do podziemia, ale także szykany i represje wobec Kościoła i księży. Ale to nie zamknęło drogi, a przede wszystkim myślenia młodego księdza Jerzego Popiełuszki, który też 18 września, w niedzielę, przybył tu, na Jasną Górę ze swoimi przyjaciółmi, robotnikami ‘Solidarności’ z Huty Warszawa. I od tego czasu pielgrzymujemy tu do Częstochowy, już po raz 34. w ramach krajowej pielgrzymki Ludzi Pracy tu na Jasną Górę” – zaczął Piotr Duda.

„Przez ten rok czasu, niecały rok czasu, możemy powiedzieć o wymiernych efektach naszych działań. To kwestia związana ze zmianą ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, o godzinowej stawce, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. To robimy dla tych ludzi, którzy sami nigdy by tego sobie nie wywalczyli, bo nie mają takiej możliwości. Właśnie na tym polega solidarność. Rozpoczęły się bardzo intensywne prace w Sejmie nad obniżeniem, a tak właściwie przywróceniem wieku emerytalnego sprzed reformy, i to się dzieje, i na to tak długo czekaliśmy, ale byliśmy konsekwentni i co roku byliśmy tutaj w Częstochowie, aby modlić się u Jasnogórskiej Pani o to, aby w tych wszystkich reformach na pierwszym miejscu był człowiek. Dlatego jak co roku spotykamy się tutaj w Częstochowie, u stóp Królowej Polski, aby modlić się za ludzi ciężkiej pracy, ale także za wszystkich pracowników. Dziś siódmy dzień tygodnia – niedziela, niedziela, która ma dla nas taką wartość, niedziela, która powinna być dla Boga i rodziny, niedziela, która jest dla nas tak bardzo ważną wartością dla ‘Solidarności’ jako chrześcijan. Niestety, dzisiaj wielu członków naszego związku, ale także wielu pracowników, a także całe rodziny chciałyby być z nami tutaj, na tej pielgrzymce, ale muszą być w pracy, tylko dlatego, że przez ostatnie 27 lat transformacji wszystkie wartości wywróciły nam się. Dzisiaj walczymy, aby na nowo przywrócić tą godność pracownikowi (…)” – mówił przewodniczący Piotr Duda.

Odczytany został także list prezydenta Andrzeja Dudy do pielgrzymów.

„Warto zauważyć, że w podsumowaniach jedenastu stuleci naszej narodowej historii nieczęsto podkreśla się zasługi i poświęcenie ludzi pracy. A przecież tak przed wiekami, jak i dzisiaj to głównie na ich barkach spoczywa pomyślność naszej Ojczyzny, bo to przede wszystkim ludzie, ich uzdolnienia, gospodarność, umiejętność życia we wspólnocie są największym bogactwem i największym atutem każdego państwa. To ludzka praca jest podstawowym i najważniejszym źródłem bogactwem, siły, a w konsekwencji także niezależności każdego narodu. Polacy słyną ze swej pracowitości i umiłowania wolności, te dwa dążenia idą ze sobą w parze i nawzajem się wzmacniają, nie brak na to dowodów w naszej historii i to od samych jej początków. Nasi przodkowie włożyli wiele trudu, aby uczynić sobie tę ziemię sobie poddaną, aby bezkresne puszcze i nieużytki zamienić na urodzajne pola, aby zakładać i chronić miasta i osady, aby rozwijać gospodarkę i kulturę materialną, aby Pierwsza Rzeczpospolita zasłynęła jako spichlerz Europy – napisał Prezydent RP

„Życzę, aby 34. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy umocniła państwa w wierności naszym najstarszym i najcenniejszym tradycjom ludowym, a także w radościach i poczuciu dumy ze wspólnego budowania Polski, która jest wolna i zamożna, wolnością i zamożnością swoich obywateli” – dodał Andrzej Duda.

Rocznica porozumień Jastrzębskich

21 Wrz 2016

W rocznicę Porozumienia Jastrzębskiego o przyszłości Śląska

                    Nie pozwolę na to, by polskie górnictwo zostało zniszczone – podkreśliła premier Beata Szydło podczas sobotnich uroczystości 36. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego i powstania NSZZ Solidarność. Zaznaczyła jednocześnie, że zmiany w górnictwie są konieczne, by mogło ono przetrwać.

– My walczymy dzisiaj o to, by górnictwo przetrwało ze względu na to, że jest potrzebne polskiej gospodarce i jest potrzebne tutaj na Śląsku – mówiła premier,  podkreślając rolę górnictwa bezpieczeństwa energetycznego kraju i niezależności gospodarczej Polski. Jednocześnie zwracała uwagę na konieczność reform w branży. – Czas, kiedy na górnictwie bogacili się niektórzy, kiedy górnictwo było wykorzystywane, gdy traciło polskie państwo, polskie górnictwo i górnicy, skończył się. W górnictwie potrzebne są zmiany i reformy, i wy wiecie doskonale, że jeżeli tych zmian nie przeprowadzimy, to nie uratujemy polskiego górnictwa. Bo dzisiaj polskie górnictwo jest solą w oku również i wielu różnego rodzaju lobbies w Europie i trzeba o tym pamiętać – powiedziała Beata Szydło.

Pamiętać o najsłabszych
Nawiązując do rocznicy podpisania porozumienia w Jastrzębiu 3 września 1980 podkreślała, że  postulaty sprzed 36. lat są dla rządu PiS „kanwą programową”. – Będziemy zawsze w  swoich  działaniach kierować się realizacją tego, na co oczekują polscy obywatele. W dialogu  wprowadzimy takie zmiany, które mają zapewnić wszystkim, a nie tylko wybranym elitom, to o co upomnieli się 1980 roku górnicy z Jastrzębia – o godne życie i godną pracę – zapewniła premier Szydło.

Podkreślała także, że tak jak „Anna Solidarność”, czyli Anna Walentynowicz trzeba zawsze stawać po stronie najsłabszych. – Dzisiaj obowiązkiem polskiego państwa i nas wszystkich jest właśnie oddanie czci i podziękowanie wszystkim, każdemu kto miał odwagę stanąć po stronie prawdy – powiedziała Szydło. – Musimy pamiętać o wszystkich bohaterach Sierpnia, nie tylko tych z pierwszych stron gazet. To jest nasz obowiązek – dodała premier.

Przyszłość Śląska
O przyszłość Śląska, górnictwa i gospodarki regionu upomniał się przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz, witając delegacją rządową na uroczystościach. Przypomniał obietnice walki o polski węgiel o Śląsk, jakie składał rok wcześniej pod Pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego prezydent RP Andrzej Duda. – Solidarność chciała i chce być dla każdego rządu partnerem. Dla rządu pani Beaty Szydło również i proszę o to w imieniu Solidarności, żeby to partnerstwo było konstruktywne. My jak Solidarność śląsko-dąbrowska jesteśmy na Ślasku od tego, aby dbać o każde miejsce pracy i proszę o to, aby nie podejmować pochopnych decyzji o tym, aby zamykać jakiekolwiek kopalnie – apelował szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Podkreślił jednocześnie, że nie tylko górnictwo, ale cały region potrzebuje programu zmian i rozwoju. – Jesteśmy bardzo blisko uzgodnienia ponad podziałami politycznymi programu zrównoważonego rozwoju dla województwa śląskiego. I wierzymy w to głębko, że ten program, który daje szansę nie tylko górnictwu, ale daje szansę na dobry rozwój województwa śląskiego, będzie przyjęty przez rząd Rzeczypospolitej – powiedział Dominik Kolorz. Zapowiedział, że 14 września taki program przedstawi i zarekomenduje rządowi Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach. – Myślę,  że to najważniejszy dokument od dekady, który powstał tutaj na Ślasku z udziałem wszystkich środowisk polityczno-społecznych i który naprawdę daje szansę dużego rozwoju dla całej śląskiej gospodarki. Zapraszam panią premier na posiedzenie Rady, żebyśmy mogli wspólnie ten dokument przyjąć – dodał szef śląsko-dąbrowskiej „S”.

Związek partnerem, a nie poplecznikiem
W wystąpieniu pod Pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda podkreślał, że „S” jest wobec rządu partnerem. – Dziś mówi się głośno, że związek zawodowy Solidarność to poplecznik obecnego rządu, że Solidarność to poplecznicy Prawa i Sprawiedliwości. Związek zawodowy Solidarność zawsze był niezależny, samorządny. Nigdy nie był i nie będzie żadnym poplecznikiem. Dla dzisiejszego rządu jest partnerem. To partnerstwo przynosi konkretne efekty. To, co nam się nie udało wynegocjować przez ostatnie osiem lat, wynegocjowaliśmy przez dziewięć miesięcy tego roku – powiedział przewodniczący. Za sukces uznał m.in. ustalenie minimalnej stawki godzinowej oraz wprowadzenie klauzul społecznych do prawa zamówień publicznych. Zapowiedział, że Solidarność będzie domagała się obniżenia wieku emerytalnego oraz ograniczenia handlu w niedziele.

Solidarność w rozwiązywaniu problemów
Podczas uroczystości odczytany został list prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników obchodów. Prezydent podkreślił w nim m.in., że Porozumienie Jastrzębskie, podobnie jak pozostałe porozumienia sierpniowe, stało się fundamentem przemian w Polsce. – Prawa pracownicze i społeczne wywalczone przez mieszkańców tego regionu są odtąd wspólnym udziałem wszystkich Polaków. To górnikom zawdzięczamy m.in. wolne soboty czy też równość i jednolitość w całym kraju świadczeń rodzinnych – przypomniał w liście prezydent Andrzej Duda. – Wielokrotnie przyjeżdżałem tu do Was, aby wyrazić  wdzięczność za odpowiedzialne myślenie o sprawach kraju, wyzwaniach polskiego górnictwa i energetyki. Także, by okazać solidarność w rozwiązywaniu polskich problemów. Region tak dla Polski zasłużony ma prawo tej solidarności oczekiwać – napisał prezydent.

zobacz galerię zdjęć z uroczystości

Najpierw człowiek, potem zysk
Uroczystości pod pomnikiem poprzedziła uroczysta msza św. koncelebrowana w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła pod przewodnictwem biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej ks. bp. Marka Szkudły. W homilii bp Szkudło podkreślił, że porozumienia negocjowane w 1980 roku dotyczyły m.in. wolnych sobót i niedziel oraz dodatków za rozłąkę z rodzinami dla tych, którzy z powodu podjętej pracy mieli z nimi ograniczony kontakt. Zwracał uwagę, że pamięć o wydarzeniach z 1980 roku oznacza, że nie wolno się bać ustawiać wszystkiego we właściwych proporcjach i na właściwym miejscu w hierarchii wartości. – Najpierw człowiek, potem zysk, najpierw prawo do wspólnoty rodzinnej, potem organizacja pracy – powiedział biskup.

W obchodach wzięli udział m.in. uczestnicy strajków w Jastrzębiu-Zdroju z sierpnia 1980 roku, sygnatariusze Porozumienia Jastrzębskiego, delegacja rządowa, przedstawiciele władz krajowych i regionalnych NSZZ Solidarność oraz komisji zakładowych związku, przedstawiciele NSZZ Solidarność JSW KOKS, delegacje władz wojewódzkich i samorządowych, parlamentarzyści oraz mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju. W składzie delegacji rządowej obok premier Beaty Szydło byli  m.in. minister energii Krzysztof Tchórzewski, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik oraz minister sportu Witold Bańka.

Źródło: Solidarność

36 Rocznica Podpisania Porozumień Sierpniowych

21 Wrz 2016

                 Główne obchody 36. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych rozpoczęły się od uroczystego posiedzenia Zarządu Regionu NSZZ Solidarność, które odbyło się w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. W spotkaniu między innymi udział wzięli przedstawiciele NSZZ Solidarność  JSW KOKS. Obecni byli również prezydent RP Andrzej Duda, premier Beata Szydło i metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź.

             Piotr Duda mówiąc o dzisiejszym znaczeniu „Solidarności” apelował o respektowanie praw pracowniczych i karanie tych, którzy je łamią. Mowa była o postulatach, które nadal są aktualne. Między innymi o walce o wolne niedziele, bo jak powiedział przewodniczący Solidarności „niedziela jest dla Boga i rodziny”. Piotr Duda przekazał na ręce metropolity gdańskiego podziękowanie dla Episkopatu Polski za wsparcie idei wolnych niedziel. Zapowiedział, że 2 września złoży u marszałka Sejmu projekt ustawy o wolnych niedzielach, pod którym złożono już 350 tysięcy podpisów.

„Chylę czoła przed wszystkimi bohaterami tamtych lat. Przed tymi, którzy ucierpieli i tymi, którzy stracili życie”- powiedział do zebranych prezydent RP Andrzej Duda. Mówiąc o znaczeniu 21 Postulatów Strajkowych wspominał nieobecnego Lecha Wałęsę, a także Bogdana Borusewicza, Annę i Andrzeja Gwiazdów, Andrzeja Kołodzieja, Jerzego Borowczaka i innych. „Dziękuję wszystkim, którzy do tego doprowadzili, również prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, który był uczestnikiem tych wydarzeń – mówił Prezydent.

W przemówieniu Andrzeja Dudy wiele było odniesień do Jana Pawła II, do wielkiego poczucia wspólnoty jakie wywołała pierwsza papieska wizyta w Polsce. – Jestem dumny, że mogę stać dziś pod znakiem „Solidarności” – mówił prezydent RP.

Andrzej Duda odniósł się też do dzisiejszych podziałów politycznych w naszym kraju mówiąc: „Podziały są normalne w dzisiejszym życiu publicznym, ale ważne byśmy mieli punkty wspólne. Ta Sala BHP jest takim punktem”. Prezydent zaapelował do „Solidarności” o cierpliwość, zapewniając jednocześnie że postulaty strajkowe, które nadal nie są – będą zrealizowane.

Po rocznicowym spotkaniu w Sali BHP zebrani przeszli pod historyczną Bramę nr 2 dawnej Stoczni im. Lenina, gdzie złożone zostały kwiaty. Metropolita gdański abp Sławoj Leszek w odmówił krótką modlitwę w intencji Ojczyzny i jej godności. Spod bramy wszyscy udali się do pobliskiej Bazyliki pw. św. Brygidy. Świątynia ta i jej charyzmatyczny proboszcz ks. prałat Henryk Jankowski odegrali wielką rolę podczas sierpniowego strajku, a także później m.in. w stanie wojennym. Kościół był symbolem „solidarnościowej” walki o wolność.

W Bazylice liturgii przewodniczył metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź. „Przybyliśmy tu spod słynnych Trzech Gdańskich krzyży, które są symbolem Gdańska ale i symbolem walki. Są też symbolem ofiar Grudnia’70”- powiedział abp Głódź. Metropolita gdański przypomniał wielką rolę, jaką dla „Solidarności” odegrał Jan Paweł II. Mówił też o bł. ks. Jerzym Popiełuszce -patronie „Solidarności”, którego relikwie znajdują się w Bazylice.

Wiele uwagi poświęcił arcybiskup sprawom społecznym. Wyraził uznanie dla Programu 500 + oraz planowanemu obniżeniu wieku emerytalnego. – Nadszedł lepszy czas dla „Solidarności” bo wreszcie możliwy jest dialog związku z rządzącymi – stwierdził. Wskazał jednak, że kolejnym ważnym projektem, o jaki zabiega NSZZ „Solidarność” jest ograniczenie handlu w niedzielę. – Już czas, żeby niedziela została zwrócona ludziom, bo wolna niedziela im się należy – powiedział abp Głodź.

W uroczystej Mszy świętej udział wziął prezydent RP Andrzej Duda i były prezydent Lech Wałęsa. Obecna była premier Beata Szydło i wielu członków rządu. Byli związkowcy, parlamentarzyści, samorządowcy i wielu mieszkańców Trójmiasta.

Spotkanie Pracowników UR z Prezesem

2 Wrz 2016

komunikat

Podpisy pod projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

29 Lip 2016

stop2

Koleżanki i Koledzy,

  Już tylko miesiąc pozostał do zakończenia zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Aby projektem zajął się Sejm, musi on zostać poparty przez co najmniej 100 tys. obywateli. Jednak celem Solidarności powinno być zgromadzenie znacznie większej liczby podpisów. Im więcej uda się nam ich zebrać, tym większą presję wywrzemy na posłach i tym większa jest szansa, że ta niezwykle ważna dla tysięcy pracowników handlu ustawa wejdzie w życie.   Zdecydowana większość osób zatrudnionych w handlu wielkopowierzchniowym to kobiety. Konieczność pracy w niedziele rujnuje im życie rodzinne. Ograniczenia handlu w niedziele, obowiązują w niemal wszystkich krajach Zachodniej Europy. Pracodawcy na Zachodzie szanują prawo swoich pracowników do niedzielnego wypoczynku wraz z rodzinami. W naszym kraju te same sieci handlowe odmawiają tego prawa polskim pracownikom.   Największą siłą śląsko-dąbrowskiej Solidarności jest zdolność do wspólnej walki w obronie najsłabszych. W przeszłości wielokrotnie udowadnialiśmy, że członkowie naszego związku z różnych zakładów i branż są w stanie zjednoczyć się i razem działać na rzecz polskich pracowników. Dzisiaj takiego wsparcia potrzebują pracownicy handlu. Potrzebują go kasjerki w hipermarketach zatrudnione często na umowach śmieciowych, za minimalne wynagrodzenie. Bez naszego wsparcia nie dadzą sobie rady. W starciu z potężnym i bogatym lobby wielkich, zagranicznych sieci handlowych są skazane na porażkę. Dlatego o ich prawa musi upomnieć się cała śląsko-dąbrowska Solidarność. Tylko wspólny wysiłek, wspólna praca nas wszystkich może sprawić, że ich walka o niedziele wolne od pracy zakończy się sukcesem.   Niebawem będziemy obchodzić 36. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Jednym z postulatów spisanych w Gdańsku w sierpniu 1980 roku było wprowadzenie wszystkich sobót wolnych od pracy. Dzisiaj, choć dzięki Solidarności żyjemy w wolnym i demokratycznym kraju, pracownicy handlu nie mają prawa nie tylko do sobotniego, ale i niedzielnego odpoczynku od pracy w gronie najbliższych. Nadszedł czas, aby tę rażącą niesprawiedliwość naprawić. Jeżeli nie uda nam się sprostać temu zadaniu, oznaczać to będzie, że wielkie dziedzictwo Sierpnia 1980 roku zostało w dużej mierze zaprzepaszczone.   Zdaję sobie sprawę, że prowadzenie zbiórki podpisów nie jest zadaniem łatwym. Inicjatywa ograniczenia handlu w niedzielę spotkała się z gigantyczną, negatywną kampanią propagandową. Zagraniczne sieci handlowe i przychylne im liberalne media straszą, że wprowadzenie niedziel wolnych od pracy w handlu spowoduje bankructwa sklepów i masowe zwolnienia pracowników. Nic takiego się nie stanie. W krajach europejskich, w których funkcjonują podobne ograniczenia, żaden sklep nie został z tego powodu zamknięty i nikt nie stracił pracy. Tylko Solidarność może się tej propagandzie skutecznie przeciwstawić.   Dlatego zwracam się do Was o jak największe zaangażowanie w zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Śląsko-dąbrowska Solidarność jako największy i najaktywniejszy region naszego związku powinna samodzielnie zebrać 100 tys. podpisów. Realizacja tego celu nie tylko znacząco zwiększy szanse powodzenia tej inicjatywy. Liczba zebranych podpisów będzie również świadczyć o sile naszego związku. Będzie sygnałem dla polityków i opinii publicznej, że Solidarność jest najprężniejszym i najlepiej zorganizowanym związkiem zawodowym w Polsce, z którego głosem trzeba się liczyć.   O szczególną mobilizację apeluję do działaczy Solidarności z branż przemysłu ciężkiego. W dużych zakładach, zatrudniających po kilkaset lub nawet kilka tysięcy pracowników, zbiórka podpisów powinna przebiec najsprawniej i najefektywniej. Ponadto przypominam, że zgodnie ze statutem NSZZ Solidarność obowiązkiem każdego członka związku, a zwłaszcza władz zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych jest uczestniczenie w akcjach organizowanych przez związek.   Głęboko wierzę, że po raz kolejny uda nam się udowodnić, że bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi, międzyludzka solidarność i zaangażowanie na rzecz dobra ogółu to dla członków śląsko-dąbrowskiej Solidarności znacznie więcej niż tylko górnolotnie brzmiące slogany. Liczą na nas dziesiątki tysięcy pracowników handlu oraz ich rodziny. Musimy zrobić wszystko, aby tej pokładanej w nas nadziei nie zawieść.

  Ze związkowym pozdrowieniem,

Dominik Kolorz przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Szukaj

Kalendarz

Wrzesień 2016
P W Ś C P S N
« Lip    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Gallery

dsc_0178

Odwiedziny

 • 109652Gości razem:
 • 0Gości dzisiaj:
 • 38Gości wczoraj:
 • 1Goście obecnie online:
 • nie_damy_sie_zakneblowac
 • grosik
 • prawo_pracy
 • koksownia_przyjazn
 • boks
 • fds
 • Region Śląsko-Dąbrowski
(c) 2009 - 2011 MOZ NSZZ Solidarność Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Administracja i aktualizacja: Jacek Imbor