Archive for the ‘Aktualności’ Category

Obchody 33. rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek

środa, 17 grudnia, 2014

wuj_2014

W dniu 16.12.2014 delegacja NSZZ Solidarność Koksowni Przyjaźń wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w obchodach upamiętniających 33. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek.

Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność podczas uroczystości upamiętniających 33. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek powiedział :

– Chcemy w naszym kraju sprawiedliwości. Domagamy się sprawiedliwego osądzenia tych wszystkich, którzy doprowadzili do stanu wojennego i zamordowania górników z Wujka.

– Internowani, więzieni mają dziś wielki żal do swojej Ojczyzny. Dzisiaj ich oprawcy, esbecy, zomowcy cieszą się wysokimi emeryturami, a ludzie więzieni, bici i poniżani, jeżeli dożyją emerytury, to nie wiedzą, jak mają za tę emeryturę przeżyć – podkreślał Piotr Duda.

Przewodniczący w swoim wystąpieniu pod Pomnikiem-Krzyżem nawiązał również do niedawnego pogrzebu Kazimierza Świtonia, któremu nie nadano charakteru państwowego i w którym nie uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych. – W Koszalinie pułkowników SB odprowadzała na cmentarz kompania honorowa. Z honorami grzebano generała Jaruzelskiego, a półtora tygodnia temu żegnaliśmy Kazimierza Świtonia prekursora wolnych związków zawodowych, posła na Sejm I kadencji, człowieka, który miał wielki wkład w to, że tutaj dzisiaj stoi ten pomnik. O nim państwo polskie zapomniało – wskazywał Piotr Duda.

Obchody 33. rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek rozpoczęły się mszą św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach-Brynowie pod przewodnictwem metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca. – Ofiarą wcale nie pokojowego, ale wojennego działania była śmierć 9 górników. Modlimy się też za wszystkie ofiary górniczej pracy, za górników zmarłych po wybuchu metanu w kopalni Mysłowice-Wesoła. Modlimy się dzisiaj za wszystkie ofiary Tragedii Górnośląskiej z 1945 roku. Za tych, którzy potem zginęli w kopalniach Donbasu i Karagandy – powiedział metropolita katowicki rozpoczynając mszę św.

Abp Skworc nawiązał też do aktualnej, trudnej sytuacji górnictwa. – Wiemy dobrze, że nasze górnośląskie górnictwo przeżywa trudne chwile. Modlimy się więc w duchu solidarności w podejmowaniu i rozwiązywaniu dramatycznie trudnych wezwań społecznych. Górny Śląsk potrzebuje dziś nowego pomnika, nie z marmuru, nie ze spiżu. Pilnie potrzebujemy pomnika społecznego porozumienia dla ratowania i uzdrowienia górnictwa – powiedział metropolita katowicki.

Homilię do zgromadzonych na mszy w intencji  górników z kopalni Wujek poległych przed 33 laty wygłosił prymas senior abp Józef Kowalczyk. – Tragizm tamtych dni ciągle jest żywy w naszych umysłach i sercach. Uświadomił on ówczesnej władzy i społeczeństwu skalę oporu społecznego przeciwko stanowi wojennemu i łamaniu praw człowieka – powiedział  abp Kowalczyk. Również on nawiązał do obecnych problemów górnictwa. – Tragizm tamtych dni nadal jest wołaniem ofiar i nas wszystkich o godne i trwałe rozwiązywanie problemów górnictwa i ludzi ciężkiej pracy górniczej,  o szeroko pojętą wolę polityczną skutecznego rozwiązywania bolesnych problemów w górnictwie, a nie tylko wygłaszanie słownych zapewnień i przyjmowanie biernej postawy w imię zasady „jakoś to będzie”  – podkreślił prymas senior.

W uroczystościach przed kopalnią Wujek wzięli udział bliscy ofiar górników zamordowanych podczas pacyfikacji, członkowie Solidarności z naszego regionu i z całego kraju, reprezentanci władz państwowych i samorządowych, a także przedstawiciele organizacji społecznych, kibice GKS Katowice oraz mieszkańcy Katowic. Prezydenta RP reprezentował Jan Lityński. W obchodach wziął również udział ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Stephen Mull. Po przemówieniach zaproszonych gości, odczytano apel pamięci. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod Pomnikiem-Krzyżem.

Ostatnia droga Kazimierza Świtonia

wtorek, 9 grudnia, 2014

8 grudnia odbyły się uroczystości pogrzebowe Kazimierza Świtonia, działacza opozycyjnego, twórcy pierwszych wolnych związków zawodowych i zasłużonego działacza Solidarności. Kazimierz Świtoń został pochowany na cmentarzu parafialnym w Katowicach-Bogucicach.

Kazimierz Świtoń urodził się 4 sierpnia 1931 roku. W działalność opozycyjną zaangażował się w 1977 roku. Był współtwórcą Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela na Śląsku. 23 lutego 1978 roku wziął udział w powołaniu pierwszego w Polsce komitetu Wolnych Związków Zawodowych. We wrześniu 1980 roku przystąpił do powstającej Solidarności. Był sekretarzem zarządu Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność i członkiem zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego związku. W czasie stanu wojennego internowany. W 1983 roku został na krótko aresztowany podczas próby wmurowania tablicy upamiętniającej poległych w trakcie pacyfikacji kopalni Wujek. Pod koniec lat 80-tych ponownie włączył się w działalność związkową, wchodząc w skład władz śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Nie dostał się do Sejmu kontraktowego. W wyborach w 1991 roku uzyskał mandat posła na Sejm I kadencji.

W 1990 roku został odznaczony przez prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 4 grudnia w Katowicach.

Piotr Duda ponownie szefem Solidarności

środa, 15 października, 2014

Piotr Duda ponownie szefem Solidarności

Piotr Duda został ponownie wybrany przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Podczas Krajowego Zjazdu Delegatów w Bielsku-Białej jego kandydaturę poparło 257 spośród 300 uczestników głosowania.

– Warto było harować te cztery lata dla tej chwili. Cieszę się, że przekonałem do swojej pracy wykonanej wspólnie z Komisją Krajową delegatów, którzy na mnie zagłosowali. Obiecuję i szczególnie zwracam się do tych, którzy na mnie nie głosowali, że zrobię wszystko, aby się przekonali do mnie i do mojej pracy – powiedział po ogłoszeniu wyniku wyborów Piotr Duda. – Nie zostawiajcie mnie samego. Bo czasy będą trudne. Będziemy atakowani, ja będą atakowany. Trzymajmy się razem – dodał szef Solidarności.

Priorytety na nową kadencję
Piotr Duda był jedynym kandydatem na stanowisko przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Podczas prezentacji wśród priorytetów władz związku na najbliższe cztery lata wymienił m.in. obniżenie wieku emerytalnego, uchylenie wygaszania emerytur pomostowych, realizacja proponowanych przez związek rozwiązań ustawowych w sprawie wzrostu płacy minimalnej, przywrócenie w Kodeksie pracy zapisów dotyczących czasu pracy sprzed wprowadzonych w tym roku zmian wydłużających okresy rozliczeniowe, ograniczenie stosowania umów cywilno-prawnych, działania na rzecz obniżenia obciążeń podatkowych dla społeczeństwa, w tym również podatku VAT, przeciwstawienie się drugiemu pakietowi klimatyczno-energetycznemu i działania na rzecz rozwoju przemysłu w Polsce. – Tylko poprzez przemysł, a nie usługi polska gospodarka będzie się rozwijać – podkreślił szef związku. Wszystkie priorytety są zawarte w uchwale programowej zjazdu, której omówienie i przyjęcie zaplanowano na drugi dzień obrad.

Sprawozdanie za cztery lata
Przed wyborami przewodniczący KK wygłosił sprawozdanie, w ktorym omówił najważniejsze działania podejmowane przez Solidarność w ostatnich czterech latach. Wymienił m.in. obywatelski projekt ustawy o płacy minimalnej, walkę z umowami śmieciowymi i działania związane ze sprzeciwem wobec wydłużenia wieku emerytalnego, w tym zebranie 2,5 mln podpisów pod obywatelskim wnioskiem o referendum w tej sprawie. Przypomniał o ubiegłorocznych Ogólnopolskich Dniach Protestu w Warszawie, strajku generalnym na Śląsku, a także działaniach związku w sprawie zablokowania pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej.

Skuteczne skargi do Trybunału
Podkreślił, że związek korzystał z możliwości zaskarżenia antypracowniczych i antyzwiązkowych aktów prawnych do Trybunału Konstytucyjnego i do Międzynarodowej Organizacji Pracy. W ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny uznał skargę NSZZ Solidarność na niezgodne z Konstytucją RP wydłużenie czasu pracy osób niepełnosprawnych i dał ustawodawcy rok na zmianę przepisów w tym zakresie. W tym roku Sejm przyjął ustawę przywracającą skrócony czas pracy osób niepełnosprawnych. W TK na rozpatrzenie czekają kolejne skargi związku dotyczące prawa do strajku pracowników służby cywilnej, a także obostrzeń w prawie o zgromadzeniach publicznych.

Skutek przyniosła skarga do MOP w sprawie naruszenia w Polsce prawa do tworzenia i zrzeszania się w związki zawodowe. Komitet Wolności Związkowych MOP zobowiązał polski rząd do zmiany tego prawa, tak by wszyscy mogli do związku zawodowego należeć. Po skardze Solidarności Komisja Europejska wszczęła wobec Polski oficjalne postępowanie w tej sprawie, którego celem jest doprowadzenie do zmiany niekorzystnych dla pracowników przepisów.

Zmiana statutu
W sprawozdaniu Piotr Duda odniósł się też do postulowanych od lat zmian w statucie związku i przystosowaniu go do aktualnej rzeczywistości. – Uważam, że nowe władze w tej kadencji i nowa komisja statutowa powinny jak najszybciej przygotować projekt nowego statutu. Gdy będzie gotowy, to w tej kadencji trzeba odbyć zjazd statutowy i zmienić w pewnych obszarach statut naszego związku – powiedział przewodniczący. – Nie będę wchodził w szczegóły – czy mamy być konfederacją, czy mamy być federacją, czy mamy być branżowym związkiem, czy mamy być terytorialnym związkiem. Po to powołaliśmy komisję statutową, która ma przygotować odpowiednie rozwiązania i mamy je jak najszybciej przyjąć – zaznaczył Piotr Duda

Prawybory do Rady Pracowników JSW KOKS S.A

środa, 15 października, 2014

prawybory 2014

 

 

 

 

Regulamin Wypaty Nagrody

środa, 15 października, 2014

regulamin wypłaty nagrody 2014 1

Podpisano porozumienie w sporze zbiorowym w JSW KOKS S.A.

środa, 15 października, 2014

jsw_koks_poro2

 

30 września 2014 r. przedstawiciele Zarządu JSW KOKS S.A. i Związków Zawodowych działających w JSW KOKS S.A. podpisali Porozumienie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zakończenia sporu zbiorowego w JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu.

Zgodnie z zapisami Porozumienia:

 • zostaną wypłacone Pracownikom JSW  KOKS S.A. nagrody pieniężne w terminie do dnia 10 listopada 2014 r. łącznie z  wypłatą wynagrodzenia za pracę za miesiąc październik 2014 r., według regulaminu, który zostanie uzgodniony przez Związki Zawodowe z Pracodawcą,
 • Zarząd JSW KOKS S.A. i Związki Zawodowe  działające w JSW KOKS S.A. zobowiązały się do podjęcia od stycznia 2015 r. negocjacji  w sprawie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW KOKS S.A. oraz Pakietu Gwarancji Zatrudnienia (Socjalnych) dla Pracowników JSW KOKS S.A. nie objętych Pakietem Gwarancji Socjalnych dla Pracowników Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. z dnia 18.05.2011 r.• Strony określiły zasady, warunki i zastrzeżenia dotyczące niewypowiadania umów o pracę Pracownikom JSW KOKS S.A., którzy nie są objęci Pakietem Gwarancji Socjalnych dla Pracowników Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. z dnia 18.05.2011 r. Pracodawca,z zastrzeżeniem pkt. 1 poniżej, zobowiązał się, że do dnia 30 listopada 2016 r. nie będzie wypowiadał umów o pracę Pracownikom nie objętym Pakietem Gwarancji Socjalnych dla Pracowników Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. z dnia 18.05.2011 r. 1. Zobowiązanie Pracodawcy, o którym mowa powyżej, nie ogranicza i nie pozbawia prawa Pracodawcy do:
 • wypowiedzenia umowy o pracę z  przyczyny leżącej po stronie pracodawcy, jeżeli jednym z kryteriów doboru pracowników będzie osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego i prawa do emerytury,
 • wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony do czasu wyłączenia starej baterii w Koksowni „Dębieńsko”,
 • wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyny leżącej po stronie pracownika,
 • wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub warunki płacy albo warunki pracy i płacy, jeżeli proponowana pracownikowi nowa stawka miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego będzie co najmniej równa średniej wysokości stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na proponowanym stanowisku pracy w danej komórce organizacyjnej. W przypadku nie istnienia proponowanego stanowiska pracy w danej komórce organizacyjnej, proponowana pracownikowi nowa stawka miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego będzie co najmniej równa średniej wysokości stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na podobnym stanowisku pracy w danej lub innej komórce organizacyjnej; z zastrzeżeniem stosowania Pakietu Gwarancji Socjalnych dla Pracowników Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. z dnia 18.05.2011 r. w stosunku do pracowników objętych tym Pakietem. 30 września 2014 r. przedstawiciele

Zarządu JSW KOKS S.A. i Związków Zawodowych działających w JSW KOKS S.A. podpisali także Porozumienie, na mocy którego w okresie przejściowym od dnia 2.01.2014 r. do dnia 30.11.2016 r., dopuszczają zawieranie umów o pracę w: Koksowni Radlin, Koksowni Dębieńsko i Koksowni Jadwiga zgodnie z postanowieniami ZUZP dla Pracowników Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” z dnia 2.07.2007 r. z późn. zm.

Szukaj

Kalendarz

Listopad 2021
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Gallery

demonstracja_wroclaw_17-09-2011_r_166_large

Odwiedziny

 • 240564Gości razem:
 • 43Gości dzisiaj:
 • 44Gości wczoraj:
 • 0Goście obecnie online:
 • nie_damy_sie_zakneblowac
 • grosik
 • prawo_pracy
 • koksownia_przyjazn
 • boks
 • fds
 • Region Śląsko-Dąbrowski
(c) 2009 - 2011 MOZ NSZZ Solidarność Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Administracja i aktualizacja: Jacek Imbor